RE: Chị em cho xin tí kinh nghiệm nâng ngực bao lâu thì hết sưng vậy???

#84578
Phan Diễm MyPhan Diễm My
Participant

Mọi người bàn làm ngực bên bác sĩ Hùng xôm quá ha. Ngực em cũng qua tay bác Hùng, 2 tháng tuổi. Mọi người cho xin ý kiến

nâng ngực bao lâu thì hết sưng

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar