RE: nâng mũi filler được bao lâu

#91164

Ừ bên đây nhỏ em tui nói dịch vụ ok lắm nha. BS Hùng bên đây làm mát tay lắm. Mũi nhỏ em tui được 4 tuần rồi nhìn dáng mũi cũng ok lắm á.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar