RE: nâng mũi giữ được bao lâu

#91574

Nói thật luôn nha nâng mũi giữ được bao lâu là do mình. Nâng theo kiểu gì, làm ở đâu, tay nghề BS, cách chăm sóc mình ra sao bạn nha. Chứ nói như bạn nhiều người bỏ tiền nâng mũi là quăng tiền ra ngoài cửa sổ hay sao???

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar