RE: nâng mũi giữ được bao lâu

#91602

Không biết nâng mũi giữ được bao lâu. Mà nghe thớt nói tui đồng ý là tiền thì dành dụm cho con cái. Nhưng nếu muốn thì vẫn có thể dành một chút để làm đẹp cho mình thớt ơi. Còn trẻ thì làm đẹp được già rồi muốn cũng không được

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar