RE: nâng mũi giữ được bao lâu

#91612

Ừa làm bên đây an tâm lắm. BS Hùng bên đây giỏi nghề 20 năm đó em. Với cả nhỏ em chị nói bên đây BS tận tình lắm. Làm bên đây còn được bảo hành sụn mũi nữa. Nên yên tâm

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar