RE: nâng mũi giữ được bao lâu

#91614
Kiều LinhKiều Linh
Participant

[quote author="Ngọc Thảo"]

Bỏ tiền ra cũng không phải là ít để nâng mũi mà nâng mũi giữ được bao lâu vậy? Sau em thấy chị em hay ghê á, tiền nâng mũi vậy, mình lấy làm được biết bao chuyện. Khâm phục chị em ghê. Ai làm chứ em không dám, tiền em dành đó cho con cho cái! Quan điểm cá nhân em thôi, chị em k đồng ý thì cũng đừng có ném đá em!  

[/quote]

Xin vía tự tin phán hay như chị :)))

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar