0 on October 23, 2019

GÓC TÁM XUYÊN LỤC ĐỊA VỀ NÂNG MŨI SỤN TỰ THÂN

Chị nào hỏi kinh nghiệm gì em chia sẻ cho nha. Giải đáp luôn nâng mũi bằng sụn tự thân có an toàn không nè. Em làm nâng mũi sụn tự thân, đang gom lại.

MŨI EM 4 THÁNG TUỔI NÈ CÁC CHỊ ƠI

Nâng Mũi Bằng Sụn Tự Thân Có An Toàn Không

 
  • Liked by
Trả lời