0 on December 27, 2018

Em cũng muốn đi tân trang hàng họ lắm. Tại sinh con xong chỗ đó chỗ hỏng bét hết rồi. Gì em cũng không sợ chỉ ngại mỗi cái đau thôi, Nên lên đây hỏi nhẹ các mẹ cái là phẫu thuật vùng kín sau khi sinh nó có đau lắm không. Đau tới mức nào trong thang từ 1 đến 10. Hết thuốc tê, các mẹ đi tiểu với vệ sinh có thấy khó khăn gì không. Em dù là tưởng tượng ra thôi cũng thấy rát với thốn lắm rồi

 
  • Liked by
Trả lời