0 on November 25, 2019

Hỏi này cũng ngại thiệt tại mình cũng không có sành về mấy chuyện thẩm mỹ lắm. Có chị em nào cho tôi biết treo chân mày là gì hông? Đó giờ tôi chưa nghe cái này nên thấy hơi lạ. Với lại làm treo chân mày vậy có lợi ích gì? Hay có gây ảnh hưởng gì không? Mong mọi người giải đáp cho tôi được biết. Tôi xin cảm ơn!!!

 
  • Liked by
Trả lời