RE: Ai chỉ em cách thu nhỏ vùng kín tại nhà với ạ! Cần lắm lắm luôn

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Ai chỉ em cách thu nhỏ vùng kín tại nhà với ạ! Cần lắm lắm luôn RE: Ai chỉ em cách thu nhỏ vùng kín tại nhà với ạ! Cần lắm lắm luôn

#105349
Trâm Oanh
Participant

muốn k đau, thẩm mỹ nhanh thì làm công nghệ laser á. siêu hiệu quả luôn. k phải làm cách thu nhỏ vùng kín tại nhà chi cho cực

A-A” A-A’A-A’A-A

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar