RE: Ai đã nâng mũi không phẫu thuật

#91046
Ngô Thảo MyNgô Thảo My
Participant

Dạ sợ chứ chị. Mà em nghe nói phẫu thuật hiệu quả sẽ lâu hơn nên em mới chọn. Với lại em thấy chị em nâng cũng đẹp qtr nè

ai đã nâng mũi không phẫu thuật

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar