RE: Bệnh viện thẩm mỹ ngô mộng hùng đánh giá

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Bệnh viện thẩm mỹ ngô mộng hùng đánh giá RE: Bệnh viện thẩm mỹ ngô mộng hùng đánh giá

#192075

Chỗ bệnh viện thẩm mỹ ngô mộng hùng này chị thấy làm nhiều dịch vụ lắm nha. Bạn bè người quen của chị có người làm ngực, làm bụng, cắt mí rồi nâng mũi,…đủ cả mà làm xong ai cũng khen bên đây hết lời. Như em gái chị cũng từng làm mũi bên đây được hơn 2 năm rồi mà giờ mũi nó vẫn đẹp lắm

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2024/02/vu-thi-minh-nguyet-1.jpg[/img]

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2024/02/vu-thi-minh-nguyet-2.jpg[/img]

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2024/02/vu-thi-minh-nguyet-3.jpg[/img]

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar