RE: Các phương pháp phẫu thuật nâng ngực nội soi

#83171

Em thấy bên này làm đẹp, giá ok, công khai. Khỏi lo nâng ngực nội soi giá bao nhiêu. Nên em mới nói để chị em sang làm. Chứ làm không đẹp thì em không dám nói trên diễn đàn mình đâu

Nhóm facebook này nha

các phương pháp phẫu thuật nâng ngực nội soi

 

 

 

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar