RE: Chị em nói gì về túi ngực 400cc!!!

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Chị em nói gì về túi ngực 400cc!!! RE: Chị em nói gì về túi ngực 400cc!!!

#145775

Không có đau nhiều đâu. Tại giờ trước khi thực hiện Bác sĩ có thực hiện gây mê mà. Còn hỗ trợ thuốc giảm đau nữa nên yên tâm đi

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar