RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa? RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

#190878
Mẹ Bắp
Participant

Người ta nói gái một con trông mòn con mắt em cũng gái một con nhưng là trông mòn mắt mà không thấy thằng chồng về nó đi theo con tiểu tam rồi. Bề ngoài quan trọng đến thế sao sinh con cho nó xong bụng có tí mỡ thừa chảy xệ là nó chê dáng không ngon nó bỏ. Đúng là tồi mà

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2023/08/mebap-1.jpg[/img]

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar