RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa? RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

#190889

Bạn bè em tụi nó cũng nói như chị, lúc em úp hình lên face bọn nó tưởng em photoshop. Tức quá em phải lên cuộc hẹn gặp mặt gấp cho bọn nó xem tận mắt bọn nó mới tin 100%

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar