RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa? RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

#190896

U60 mà dáng vậy là chuẩn đẹp quá rồi đó cô, nghe cô nói mà con thương cô cũng thương mẹ con ghê mẹ con cũng bị như cô vậy. Nhưng mẹ còn nhát lắm chưa dám làm nên để con làm xong rồi về làm công tác tư tưởng tút tát cho mẹ luôn

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar