RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa? RE: Có ai đã hút mỡ tạo hình thành bụng ở Bệnh viện Ngô Mộng Hùng chưa?

#190902

Thẩm mỹ là dành chung cho mọi người mà anh trai. Ai mà chả làm được quan trọng có tiền làm hay không thôi. Em vừa làm mũi với hút mỡ bụng bên Ngô Mộng Hùng được 8 tháng đây.

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2023/08/phanthanhphuoc-1.jpg[/img]

[img width='' height='']https://tamsudaokeo.org/wp-content/uploads/2023/08/phanthanhphuoc-2.jpg[/img]

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar