RE: đặt túi ngực

#145315
An Thúy An
Participant

Ưu điểm cụ thể thì tui không có rõ, tại đây không phải chuyên môn của tui, nhưng mà thấy mọi người bảo khuyến khích đặt túi độn dưới cơ ngực á.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar