RE: đặt túi ngực

#145333
Anna Lê
Participant

Thế thôi này để Bác sĩ tư vấn đi ạ. Chị làm ngực ở đâu thế nãy giờ chưa hỏi nữa.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar