RE: đặt túi ngực

#145307

À, vậy cũng sướng rồi, mà giờ tìm địa chỉ làm ngực uy tín là ok. Chứ giờ nhiều cơ sở lắm, chả biết tin chỗ nào được đâu.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar