RE: Đặt túi ngực bao nhiêu là vừa

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Đặt túi ngực bao nhiêu là vừa RE: Đặt túi ngực bao nhiêu là vừa

#83044

Bệnh viện này uy tín xưa giờ chị ạ. Bác sĩ Hùng có tiếng là mát tay. Nhiều người họ đi làm rồi, về khen trong nhóm. Mà chụp hình lên đẹp đẹp không à. Thế nên em mới sang đây làm nè

 

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar