RE: Đặt túi ngực bao nhiêu là vừa

#83079
Mây MâyMây Mây
Participant

Thẩm mỹ làm ngực giờ nhiều quá trời. Có mấy chỗ làm rẻ rẻ, 1 2 chục triệu. Không biết là nâng ngực bằng cái gì nữa. Chị chủ tus tốt nhất kiếm chỗ nào uy tín mà làm

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar