RE: Giải đáp cách làm sao cho nhũ hoa hồng lên!!!!

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Giải đáp cách làm sao cho nhũ hoa hồng lên!!!! RE: Giải đáp cách làm sao cho nhũ hoa hồng lên!!!!

#183521

Hời ơi làm sao cho nhũ hoa hồng lên thì làm hồng bằng công nghệ laser đi em ơi. Chị mà thực hiện là chị cũng thực hiện bằng công nghệ

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar