RE: Hội Eva nói gì về túi ngực ergonomix!!!

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Hội Eva nói gì về túi ngực ergonomix!!! RE: Hội Eva nói gì về túi ngực ergonomix!!!

#145098
Chi Phan
Participant

Không có ảnh hưởng gì đến tuyến sữa đâu em ơi. Tại bây giờ túi độn Bác sĩ toàn đặt dưới cơ không hà em ơi

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar