RE: Loại túi độn ngực silicon nào tốt nhất

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Loại túi độn ngực silicon nào tốt nhất RE: Loại túi độn ngực silicon nào tốt nhất

#148092

Dạ giờ em đọc lại thì thấy dụ nổ túi độn là do đi máy bay thôi à, nên là nếu làm ngực thì hạn chế đi máy bay trong thời gian đầu là không sao đâu.

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar