RE: Nâng mũi lại có đau không

#90505

em cũng đâu muốn đâu chị. do đợt đó ham quá với nge gt cũng em. Với em nghĩ là nâng ở đâu cũng v. Nên là qđ làm luôn. Ai ngờ hic

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar