RE: Nâng ngực túi nào tốt để có hiệu quả lâu dài

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Nâng ngực túi nào tốt để có hiệu quả lâu dài RE: Nâng ngực túi nào tốt để có hiệu quả lâu dài

#148276

Tức là khi em đứng túi nó sẽ trệ xuống như túi giọt nước, còn khi nằm thì túi về dáng tròn, nên nhìn như ngực tự nhiên á, mà còn cực kỳ mềm mại như thật luôn

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar