RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu? RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

#183982
Thảo Ngọc
Participant

Vậy thực hiện xong bao lâu thì nó lành dạ chị

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar