RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu? RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

#183988
Thảo Ngọc
Participant

Được rồi đó. Tranh thủ tư vấn rồi thực hiện trong ngày luôn cho nhanh quá

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar