RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu? RE: Tạo mắt 2 mí không cần phẫu thuật giữ được bao lâu?

#184011
Nguyễn Cẩm My
Participant

Không phẫu thuật mà làm gì có sẹo được chứ

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar