RE: Thắc mắc núm vú tụt vào trong làm sao cho con bú của hội Eva!!!

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Thắc mắc núm vú tụt vào trong làm sao cho con bú của hội Eva!!! RE: Thắc mắc núm vú tụt vào trong làm sao cho con bú của hội Eva!!!

#171796
Hoangg Anhh
Participant

Đúng rồi núm vú tụt vào trong làm sao cho con bú. Thì phải đi kéo nó ra rồi mới cho con bú được chứ

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar