RE: Thẩm mỹ mí dưới là sao vậy cả nhà ơi???

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Thẩm mỹ mí mắt dưới là sao vậy cả nhà ơi??? RE: Thẩm mỹ mí dưới là sao vậy cả nhà ơi???

#187865
Tú Huỳnh
Participant

Sau khi cắt chỉ xong là có thể đi làm lại được bình thường luôn rồi. Tầm 7 ngày là cắt chỉ rồi mà

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar