RE: Thẩm mỹ nâng mí mắt bị sụp ở đâu hiệu quả vậy mọi người?

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Thẩm mỹ nâng mí mắt bị sụp ở đâu hiệu quả vậy mọi người? RE: Thẩm mỹ nâng mí mắt bị sụp ở đâu hiệu quả vậy mọi người?

#189918
Nguyễn Thu Ngân
Participant

Tốt nhất là đừng có vào mấy cái spa nhỏ nhỏ nha. Thực hiện xong ảnh hưởng đến mắt là xong luôn

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar