RE: Thu nhỏ đầu mũi như thế nào

Tâm sự dao kéo Blogs Forums Thu nhỏ đầu mũi như thế nào RE: Thu nhỏ đầu mũi như thế nào

#147114
Hồ Lan Hương
Participant

Thì đúng rồi thực hiện như thế nào là do Bác sĩ thực hiện chỉ có Bác sĩ mới biết rõ chứ sao mình biết được

Be the first to post a comment.

Add a comment

Skip to toolbar