0 on November 26, 2018

Hình như bây bây giờ người ta chuyển từ hơ than sang cách làm hồng vùng kín bằng lá trầu không đúng không các chị. Hiện giờ xung quanh em kiểu như đang chia 2 trường phái. Mấy đứa bạn em thì xông lá trầu, còn bà với mẹ em thì hơ than. Em không biết làm theo ai luôn. Mấy mẹ bỉm sữa chỉ em gấp gấp gấp nha, tại hình như lúc vừa đẻ xong xông hơ mới hiệu quả chứ đợi 3 4 tháng sau mới xông không tốt nữa roài

 
  • Liked by
Trả lời