0 on November 27, 2019

Tôi trước đây cũng tìm cách nâng chân mày cho cao. Từng đi xăm chân mày lâu lắm rồi. Bây giờ chân mày bị thấp xuống như cũ, chỉ còn cách đi treo lên. Nhưng mấy năm gần đây xuất hiện nhiều viện thẩm mỹ quá. Tôi không biết lựa chọn ở treo chân mày ở đâu uy tín. Mọi người có ai biết không?

 

 

 
  • Liked by
Trả lời