0 on December 18, 2019

Những điều em viết ra đây có thể không phải là câu chuyện quá lạ so với các chị em. Việc sau sinh mà vùng kín có những dấu hiệu nhão, rộng và thâm là bình thường. Nhưng về cách khắc phục thì em đã dùng cách xông vùng kín sau sinh theo dân gian truyền lại. Thấy không cải thiện là bao.

Không biết các chị em trên diễn đàn mình dùng phương pháp gì? Chia sẻ cho em được không? Chắc chị em phụ nữ phải có bí quyết gì chứ làm sao để như vậy hoài được?

Cách Xông Vùng Kín Sau Sinh

 
  • Liked by
Trả lời