0 on November 5, 2018

Ad ơi gấp lắm, duyệt gấp giúp em. CHuyện là em vừa đọc được bài báo ông Tiến sĩ gì bên Nhật phát minh đoạn nhạc giúp nâng ngực á. Em nghe thử mà muốn nổ cả não. Có chị em nào thử thành công chưa cho em biết nhạc nâng ngực có hiệu quả không với.

 
  • Liked by
Trả lời