0 on September 10, 2019

Huhu mấy chị trong hội giúp em với!!!

Trong hội mình có ai nâng mũi bị hư không. Hay biết ai nâng mũi hư mà chỉnh lại rồi thì chỉ giúp em với. Đợt đó trót dại nghe tin mật có bsi ở đâu đâu về nâng mũi giá siêu rẻ. Bấy lâu cũng muốn đi nâng mà chưa có đủ tiền. Đợt nghe giá rẻ quá nên cũng bon chen đi nâng. Nhưng gần đây, mũi em tự dưng ửng đỏ ở đầu mũi. Đụng vào đau đau.

Mấy bữa còn em còn bị hành sốt. Em lo quá. Em có tìm cách liên hệ lại Bác Sĩ đó nhưng người giới thiệu cho em nói Bác Sĩ đi nâng mũi nhiều nơi. Muốn Bác Sĩ về đây thì số ca phải đạt bao nhiêu đấy. Giờ mũi em thế này, em hoang mang quá. Không biết phải xử trí thế nào?  Mấy chị trong hội giúp em với!!

 
  • Liked by
Trả lời