0 on December 17, 2018

Vì công việc của mình khá bận rộn và cần di chuyển liên tục để gặp khách hàng nên mình không thể làm phẫu thuật thẩm mỹ và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi được. Mọi người chỉ giúp mình cách nào trẻ hóa vùng kín không phẫu thuật nhưng hiệu quả với. Mọi người hãy cho mình biết cách này có tồn tại đi chứ mình bế tắc quá rồi ☹(((

 
  • Liked by
Trả lời