0 on May 4, 2021

Em không biết đôi mắt xếch là như thế nào mà sao ai cũng bảo mắt xếch nhìn mình hung dữ lắm. Mà em thì gặp ai cũng bảo mắt em dữ cả. Nếu vậy thì bây giờ em phải làm gì đây chị em. Chị em mà có kế sách gì hay thì chỉ giúp em đi. Giúp em có được đôi mắt đẹp như thế này cũng được nè hehe.

đôi mắt xếch là như thế nào

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar