0 on January 3, 2020

Em là em dui dẻ không quạu nổi luôn đó, giá cả nâng mũi bọc sụn thôi mà mỗi chỗ mỗi giá. Làm ít tiền thì sợ không chất lượng, nhiều tiền thì sợ hố. Mà không làm thì không được. Chị em nói em vậy em quạu được chưa. Em tìm hiểu giá mà rối hết cả lên, chỗ em đến chỗ tìm hiểu qua mạng thôi. Giờ sao đây chị em, mần sao để nắm cái giá ok mà làm chất lượng để đi làm đây. Em mệch mỏi quá chừng rồi. Trời ơi là trờiiiiiiiiiii  

 
  • Liked by
Trả lời