0 on October 12, 2019

Em có anh người yêu trừ cái mũi ra thì tất cả trên khuôn mặt đều rất ưa nhìn. Em có khuyên ảnh nên đi sửa mũi cho đẹp hơn. Nhưng mới đầu ảnh ngại hổng chịu đâu mà em làm dữ, rồi nhỏ to các kiểu cuối cùng cũng chịu

Giờ em đang kiếm chỗ nào làm tốt tốt. Mà có giá phẫu thuật nâng mũi cho nam phải chăng tí chứ trên mây xanh thì không đủ để làm đâu. À mà nâng mũi cho nam thì có khác với nữ hông mấy chị

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar