0 on January 2, 2020

Truyền động lực… Cần lắm được truyền động lực khi nâng mũi từ mọi người. Mọi người ai có làm mũi còn hình ảnh trước và sau khi nâng mũi bọc sụn thì truyền em với. Sang tuần là em đi nâng mũi rồi nè, mà em sợ với lo quá. Không biết làm xong có đẹp không? Làm có đau không? Hmmm chị em ơi, truyền gấp cho em với, năn nỉ luôn đó ạ. Hay chị em cho em lời khuyên cũng được, em lo lắng xoắn hết cả lên rồi đây này.  

 
  • Liked by
Trả lời