0 on December 27, 2018

Tạng người mình là kiểu hay bị thâm mấy chỗ nhạy cảm với nách hay đầu gối này nọ lắm. Mà bữa trước vô tình thấy dc ảnh nude của mấy cô người mẫu thấy ti của họ hồng hồng đẹp quá nên mình cũng muốn làm cho hồng lên. Với lại hình như nghe nói có loại kem làm hồng nhũ hoa và vùng kín luôn  á. Mình muốn thử loại đó coi như 1 công đôi chuyện. Chị em nào biết thì chỉ munhf với nha cảm ơn nhiều nè.

 
  • Liked by
Trả lời