0 on May 9, 2020

Các chị em ơi! Trên đây có ai đi khâu thẩm mỹ tầng sinh môn chưa zậy? Tại em đang tính làm nhưng em không biết khâu thẩm mỹ tầng sinh môn bao lâu thì khỏi nữa. Em sợ phải nghỉ ngơi lâu quá sẽ ảnh hưởng công việc của mình á.

Ai có kinh nghiệm vụ này thì chia sẻ giúp em với, để em dễ sắp xếp thời gian của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Khâu thẩm mỹ tầng sinh môn bao lâu thì khỏi

 
  • Liked by
Trả lời