0 on November 20, 2020

Chị em biết làm thế nào để hồng vùng kín không? Chỉ giúp em với. Chứ em cũng có áp dụng mấy phương pháp từ tự nhiên mà không hiệu quả gì cả. Giờ em không biết phải làm sao luôn. Chị em có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho em với ạ.

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar