0 on October 25, 2019

Ui các chị ơi, em thấy thẩm mỹ nâng mũi đẹp thật ấy. Nhưng thấy nhiều trường hợp nâng mũi bị lệch sóng, nâng mũi bị rút sụn, … Làm một đứa chuẩn bị nâng mũi như em, thấy ớn quá đi. Chị nào có nơi nâng mũi đẹp mà an toàn không? Chỉ cho em với. Mà lỡ như nâng bị lệch rồi thì làm sao hết lệch được các chị nhỉ???

 

 
  • Liked by
Trả lời