0 on October 25, 2019

Dạo này em thấy nhiều vụ nâng mũi bị lệch vách ngăn với nâng mũi bị hư. Nếu mà nâng một lần không được thì lại phải rút ra làm lại. Chắc em chết luôn quá. Ai chỉ em chỗ nâng mũi một cái đẹp với. Mà chị nào biết giá tất cả các dịch vụ nâng mũi cho em xem luôn. Em mờ mịt quá không biết gì luôn nè. Khổ thân em chưa tìm ra được chỗ nâng mũi ngon nghẻ. Thì đã bị mấy cái giật tít của các thẩm mỹ vớ vẩn hù rồi. HUHU 1F622

 
  • Liked by
Trả lời
Skip to toolbar